Biomedical Science Letters

eISSN 2288-7415

Table. 1.

The sequences of primers used for polymerase chain reaction to detect Acinetobacter baumannii efflux pump genes

Gene Sequence Reference
adeA F: 5'-ATC TTC CTG CAC GTG TAC AT-3' Jassim et al., 2016
R: 5'-GGC GTT CAT ACT CAC TAA CC-3'
adeB F: 5'-GTATGAATTGATGCTGC-3' Jassim et al., 2016
R: 5'-CACTCGTAGCCAATACC-3'
adeC F: 5'-AGCCTGCAATTACATCTCAT-3' Jassim et al., 2016
R: 5'-TGGCACTTCACTATCAATAC-3'
adeS F: 5'-TGTGGGTTATGCAGTTGCTTTT-3' Ostad Asadolah-Malayeri et al., 2016
R: 5'-GGCATAGGCAATCCCGATT-3'
adeR F: 5'-ACTACGATATTGGCGACATT-3' Ostad Asadolah-Malayeri et al., 2016
R: 5'-GCGTCAGATTAAGCAAGATT-3'
macB F: 5'-CGGAATGGGTTCGGATGAC-3 Lin et al., 2017
R: 5'-CGGCTCATGACCGTGGTATAA-3'
abeM F: 5'-GTAGGTGTAGGCTTATGGA -3' Qiu et al., 2016
R: 5'-GTACCGAAGTGACTGAAAT-3'
craA F: 5'-CCTGATTCAGCCAGCCATGT-3' Lin et al., 2017
R: 5'-GAAGACGGCGCCCAAGT-3'
adeF F: 5'-GGTGTCGACCAAGATAAACG-3' Ostad Asadolah-Malayeri et al., 2016
R: 5'-GTGAATTTGGCATAGGGACG-3'
adeJ F: 5'-GCGAATGGACGTATGGTTCT-3' Ostad Asadolah-Malayeri et al., 2016
R: 5'-CATTGCTTTCATGGCATCAC-3'
16s rRNA F: 5'-AGCATTTCGGATGGGAACTTTA-3' Lin et al., 2017
R: 5'-GTCGTCCCCGCCTTCCT-3'
Biomed Sci Letters 2021;27:59-68 https://doi.org/10.15616/BSL.2021.27.2.59
© 2021 Biomed Sci Letters